Aquari recepció 457 L

Aquari recepció d'agua dolça


Muntatge d'un aquari de 190x50x50 cm amb estructura d'inoxidable i sump. Per a minimitzar i facilitar el seu manteniment s'instala amb desguàs i canvis d'aigua automàtics, també consta de bomba peristàltica per a aditar diferents productes al llarg del dia.